Meny

Fagoperatør grafisk emballasje

Grafisk emballasjefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av emballasje og bruk av grafiske trykkmetoder. Faget skal bidra til kvalitativ utvikling av produkter til emballasjeindustrien. Videre skal faget fremme rasjonell bruk av materialer og bidra til økt gjenbruk av råvarer og reduksjon av utslipp.
 

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens kompetanse knyttet til produksjonsmetoder og prosesser og til bruk av råstoffer og innsatsfaktorer i produksjonsprosessene. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av sikkerhetsforståelse, evne til effektivitet og selvstendighet.


Opplæringen skal legge til rette for varierte og praktiske arbeidsoppgaver på produksjonsmaskinene og bidra til innsikt i de ulike produksjonsprosessene. Videre skal opplæringen legge til rette for samarbeid både med kollegaer og i andre faglige felleskap. Arbeid med kvalitetsforbedring og helse, miljø og sikkerhet skal inngå i opplæringen.


Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør grafisk emballasje.

Se flere Neste