Meny

Veilederkurs for instruktører

IPRAXIS ønsker å bidra til at vi sammen kan bli enda bedre til å ivareta lærlingene. Ved å delta på dette kurset vil veiledere, instruktører og bedriften få gode verktøy og oppdatert kunnskap slik at bedriften utvikler seg videre som «Den gode lærebedrift».

  • Kjennetegn på god kommunikasjon
  • Hvordan praktisere god instruksjon og veiledning
  • Hvordan håndtere læreplanens mål på arbeidsplassen
  • Felles temaer/mål i læreplanen
  • Kvalitetssikrende metode i læretiden
  • Konkretisering av læreplanens mål
  • Arbeide med læreplanmålene i dokumentasjons- og vurderingssystemet blir.no
  • Mottak og introduksjon av lærling
  • Hvordan legge opp god vurdering gjennom læretiden


 
thumb
Se flere Neste