Krav til lærebedrift

Kan din bedrift ha lærling?

IPRAXIS er godkjent som lærebedrift i fylket. Våre medlemmer kan ha lærlinger gjennom IPRAXIS' godkjenning. IPRAXIS har det faglige og administrative ansvaret og følger lærlingene og bedriftene systematisk opp gjennom læretiden.

Lærebedriften må tilfredsstille krav til faglig leder. En faglig leder er en ansatt med fagbrev eller lang praksis i faget som kan ta ansvar for opplæringen av lærlingene.

Bedriftens ansvar:

 • være godt kjent med læreplanen

 • gi allsidig opplæring i tråd med læreplanen

 • lage opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen for faget

 • tilby lærlingen et godt arbeids- og læremiljø

 • gi personlig støtte, instruksjon og veiledning i faget

 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen

 • ha klare ansvarsforhold, blant annet med kontaktpersoner for lærlingen

 • gi medarbeidere tid og anledning til arbeidsoppgaver knyttet til det å ha lærlinger

 • gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår

 • jevnlig vurdere resultatet av opplæringen

 • utbetale lønn som avtalt i lærekontrakten

 • legge til rette for gjennomføring av fagprøven

thumb
Se flere Neste