Lønn og tilskudd

IPRAXIS mottar lærlingtilskudd fra fylkeskommunen. Dette går til å drifte sekretariatet og våre tjenester til bedriftene samt lærlingene.

Inntil halvparten av tilskuddet til hver enkelt bedrift føres tilbake på våren hvert år etter vedtak på Generalforsamlingen. Da regner vi ut i forhold til hvor mange lærlinger bedriften har.

Lønnsordningen for lærlingene er: 50 % av nyutdannet fagarbeiders lønn som fordeles slik:

1. halvår: 30 %
2. halvår: 40 %
3. halvår: 50 %
4. halvår: 80 %

Lærlingen får altså tilsammen en årslønn for en nyutdannet fagarbeider fordelt på to år.
 

thumb
Se flere Neste