Meny

Skoler

Samarbeid med videregående skoler

IPRAXIS har naturlig nok mest kontakt med de videregående skolene i Viken fylkeskommune. I tillegg har vi samarbeid med Sande videregående og Notodden videregående i Vestfold og Telemark.

Hva samarbeider vi om?

Å tilby elevene hospitering med praksisperioder i medlemsbedriftene er viktig.  Både på vg1 og vg2 gir Yrkesfaglig fordypning (YFF) anledning til praksis. Eleven og bedriften finner på denne måten ut om de passer sammen, og i mange tilfeller resulterer det i lærlingeplass etter endt skolegang.

IPRAXIS besøker de videregående skolene som tilbyr utdanning i ”våre” fag. Vi snakker om utdanningsprogrammene Teknologi- og industrifag, Service og samferdsel og Elektro. Hensikten med besøkene er å motivere ungdom til å søke seg til våre fag. 

Hvilke tilbud gir de videregående skolene i ”våre” fag?
Benytt linkene i høyre kolonne og se hver skoles tilbud!