Meny

Dataelektroniker

Dataelektronikeren arbeider med systemer og utstyr som er integrerte på en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystemer har fått stadig større innvirkning på trygghet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystemer som fungerer godt. Data- og elektronikksystemer gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel på et globalt marked. Slike høgteknologiske systemer krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering til installasjon, drift og vedlikehold.


Dataelektronikere utvikler evne til å arbeide effektivt og nøyaktig. Utøvingen av faget fremmer evnen til innovasjon, nytenkning og løsningsorientering. Det øker kunnskapen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæringen i dataelektronikarfaget skal legge vekt på oppbygging, funksjon og virkemåte for ulike systemer, apparater og utstyr. Kunnskap om og holdninger til gjeldende regelverk skal være sentrale element. Opplæringen skal legge vekt på personvern, informasjonstrygghet og etikk. Videre skal en i opplæringen trekke fram elsikkerhet, arbeidsmiljø, kvalitetssikring, kundehandling, samarbeidsevne og bedriftsøkonomi. Holdninger og ferdigheter til å kunne utføre et faglig godt og estetisk håndverk skal også være sentrale faktorer.
Opparbeidelse av kompetanse på systemoppbygging, systeminstallasjon, systemdrift og systemintegrasjon skal danne grunnlag for å sette seg inn i eksisterende og i framtidige systemer.


Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er dataelektroniker.

Se flere Neste