Meny

Tavlemontør

Tavlemontørfaget handler om å produsere og levere tavleløsninger til alle typer installasjoner og maskiner. Det handler videre om å utvikle kompetanse til å arbeide på alle typer tavler innen høy- og lavspenning på både likestrømsog vekselstrømsanlegg. Vg3 tavlemontørfaget skal bidra til å gi lærlingene kompetanse til å arbeide for en stabil og sikker infrastruktur basert på velfungerende systemer for distribusjon, styring og omforming av elektrisk energi. Det handler videre om krav til kvalitet, funksjon og sikkerhet i tavler. Faget handler også om arbeidslivets behov for selvstendige fagarbeidere og samfunnets behov for leveranse av elektriske tavler til industri, bygg og samferdsel. Service, utvidelse og ombygging på installerte tavler inngår i faget.
Se flere Neste