Fagprøven

Fagprøven/kompetanseprøven avlegges når læretiden er fullført, senest to måneder etter at den er avsluttet. Prøven tar utgangpunkt i kompetansemålene i læreplanen og skal gjennomføres i lærebedriften. Fagprøven består av 4 deler :

1. Planlegging av arbeidet. Begrunnelse for valgte løsninger
2. Gjennomføring
3. Vurdering av eget prøvearbeid
4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid

IPRAXIS melder deg opp til fagprøven.

Du kan oppnå følgende karakter:

Bestått meget godt
Bestått
Ikke bestått

Sjekkliste før fagprøve:

Er alle teorifag bestått?
Er kompetansemålene i læreplanen gjennomgått?
Er fravær meldt inn? Lærekontrakten kan forlenges.
 
thumb
Se flere Neste