Fagbrev på jobb

  • Er en alternativ vei til fag eller svennebrev for voksne som er i arbeid
  • Arbeidsavtalen er avgjørende for å tegne kontrakt
  • Arbeidsavtalen er det primære og fagbrev på jobbkontrakt er det sekundære
Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Du må være i et arbeidsforhold og ha jobbet ett år i full stilling for å kunne tegne kontrakt for fagbrev på jobb.

Det er lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fagprøven. For de fleste fag vil det være 4 år. Opparbeidet praksis, minimum ett år og maksimum 3 år, vil gi fratrekk for læretiden. Minimum kontraktstid er ett år.

Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Men du må bestå en skriftlig sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før du kan melde deg opp til fagprøven.

Forskjell Praksiskandidat og Fagbrev på jobb

Praksiskandidat
•5 års relevant praksis i 100%
•Selv ansvarlig for å kunne læreplanmålene i faget
•Bestått 3102 sentralgitt eksamen
•Mangler kandidatenlæreplanmål, så må de hospitere for å lære seg resterende mål.

Fagbrev på jobb
•Under 4 års praksis i faget
•Bedriften har ansvaret for opplæring
•Bestå 3102 sentralgitt eksamen i løpet av kontraktstiden
•Være i et arbeidsforhold
•Minimum 1 års kontraktstid, maksimum 3 år

Ta kontakt for mer informasjon!
Se flere Neste